Vår anläggning äger högteknologisk metod för att producera Svavelsvart B, Svavelsvart BR, 2, 4-Dinitroklorbensen och 2-Amino-4-nitrofenol.

handla om
Vårt bolag

Foring Import & Export Co, Ltd grundades 2004. Vårt företag har fått ISO 9001: 2006 och ISO 14000. Vi har samlat rik erfarenhet för export av kinesiska finkemiska produkter. Baserat på vår kraftfulla anläggning kan vi stödja Sulphur Black och dess mellanprodukter till utomeuropeiska marknaden.

nyheter och information